Rubrik: Miracle Faith Seminar i Nairobi, Kenya

2016-02-25 | 2,037 Views

Fantastiska vittnesbörd kännetecknade Miracle Faith Seminar i Nairobi, Kenya. Förhoppningsfulla och mycket förväntansfulla började människor i tusental anlända till mötesplatsen långt före utsatt tid. Folket tillbad Herren med upplyfta händer och sjöng lovsånger. Atmosfären var fylld av Andens smörjelse, då så många ärade Gud med öppnade hjärtan. Flera som hade deltagit i Helandeskolans kurser kom fram för att vittna om sina mirakler och bland dem var Dominic Ogbuagu som blivit botad från en fraktur på höger lårben. Värden för seminariet, Pastor Ted Obieroma, uppmanade församlingen att tro på Guds Ord som nyckeln till gudomlig hälsa och varje typ av framgång. Han uppmuntrade dem vidare att fortsätta sina trosfyllda bekännelser oavsett omständigheterna. Det blev en stor skörd av själar då hundratals tog emot Kristus i sina hjärtan och de blev av nåd fyllda med den helige Ande. Herrens närvaro manifesterades stort och flera personer blev helade genom den helige Andes kraft. Eva Changu vittnade om att hon kände den helige Andes smörjelse över henne under predikan och betjäning och hon har blivit helad från magsår och diarré. Sharon Hera Aluoch intygade också att hon blivit fri från svår hosta och fruktansvärda bröstsmärtor. Ära vare Gud! Ett Miracle Faith Seminar kommer snart till din stad. För mer uppdateringar och rapporter, besök www.enterthehealingschool.org/news.