Enter The Healing School with Pastor Chris

HEALING TO THE NATIONS' MAGAZINE

All Magazines :

new video Download Magazine
TUMBUKA - MACHIZGO KU VYALO OCTOBER 2020

2020-10-15

72

19

VYAMKATI
Nkhani Ya Chipambano -Joao Jaime Betti...

Download
new video Download Magazine
NDEBELE - UKUSILISWA EZIZWENI MPANDULA

2020-09-28

111

32

OKUMUNYETHWEYO
UKUHLANGANA KWAMI LONKULUNKULU...

Download
new video Download Magazine
NAMBYA - BUCHILO KUNDUJI JOSE JENYIKA

2020-09-24

109

37

ZWIMO MUKATI
ZWIMO MUKATI...

Download
new video Download Magazine
VENDA - PHODZO KHA DZITSHAKA KHUBVUMEDZI

2020-09-22

49

26

ZWI RE NGA NGOMU
TSHIFHINGA TSHANGA TSHA U TANGANA NA MUDZIMU...

Download
new video Download Magazine
THAI - เยียวยาสู่ประชาชาติ

2020-09-22

114

77

สารบัญ
การนัดหมายของฉันกับพระเจ้า...

Download
googel ads