16 maj 2018 - Gudomliga hälsa Realiteter - Ljud Podcast

2018-05-16 | 553 Views   

Mitt sinne är fylld av Guds tankar; Jag vägrar att meditera om sjukdom och sjukdom. Mitt sinne är underkastad Guds ord och inte till svaghet. Hans Ord ger mig rätt tankar att tänka; tankar om gudomlig hälsa, föryngring och styrka. Därmed förnyas min hälsa för dagen. halleluja!