12 maj 2018 - Gudomliga hälsa Realiteter - Ljud Podcast

2018-05-12 | 445 Views

Jag har tagits ut ur andlig död i livet, där jag regerar i hälsa och välstånd genom nåd genom rättfärdighet. Jag lever i absolut seger över sjukdom och svaghet eftersom jag är född av Gud; större är han som är i mig än de sjukdomar och sjukdomar som finns i världen. Ära till gud!